Zgodnie z Ustawą z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317), każdy przedsiębiorca musi rejestrować transakcje dokonywane w gotówce, które przekraczają kwotę 15tys. euro. Rejestracja taka dotyczy również takich transakcji gotówkowych, gdzie kontrahent w celu uniknięcia rejestracji, podzieli kwotę na mniejsze części, nieprzekraczające tej granicy. Wymaga to także wprowadzenia specjalnych procedur (na piśmie) dotyczących rejestracji transakcji gotówkowych powyżej 15tys. euro.

W/w ustawa nakłada obowiązek weryfikacji klientów na następujące jednostki:
- banki
- operatorzy kart kredytowych
- firmy inwestycyjne
- domy maklerski
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- zakłady gier losowych
- firmy ubezpieczeniowe
- fundusze inwestycyjne
- SKOK-i
- notariuszy
- księgowych
- kantory
- domy aukcyjne
- antykwariuszy
- fundacje i stowarzyszenia
- przedsiębiorcy przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15tys. euro

Gość programu „Pieniądze od rana”, w którym poruszana była kwestia rejestracji dużych transakcji, Pan Andrzej Otto z departamentu prawnego DM BZ WBK mówił: „Przed zawarciem umowy z klientem, mamy obowiązek przeprowadzić w stosunku do takiego klienta tzw. środki bezpieczeństwa finansowego. Jeżeli chodzi o zwykłą osobę - osobę fizyczną - dla niej w zasadzie nie zmienia się nic. Tak jak potrzebowała do zawarcia umowy dowodu osobistego, numeru NIP, tak nadal będzie potrzebowała. (...). Zmiana będzie po stronie domu maklerskiego. Będzie obowiązek sprawdzenia po pierwsze: czy taka osoba nie jest przypadkiem na liście terrorystów, którą UE przygotowuje. Ponadto będziemy mieli obowiązek sprawdzenia czy taka osoba nie jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym. Tutaj jest ten wyjątek, że osoby te muszą być osobami zamieszkałymi poza granicami Polski”. Z kolei drugi z gości programu, Pan dr Maciej Meder (dyr. zarządzający ZEB Polska) odniósł się do procedury, którą przedsiębiorca musi posiadać: „Procedurę de facto powinien mieć każdy. Oczywiście jeżeli wiadomo, że nie przyjmuje Pan (przedsiębiorstwo – przyp. Transakcje.pl) takiej gotówki lub ograniczy to Pan jakoś wewnętrznymi regulacjami, to w tym momencie te obowiązki znikają albo są dużo mniejsze”.

Zapraszamy do obejrzenia całości materiału pod tym linkiem.

 

 

Źródło: TVNCNBC.pl