Osoby korzystające z bankowości internetowej Pocztowy24 mają możliwość autoryzacji operacji  w nowy sposób. Umożliwia to wprowadzona przez Bank nowa usługa potwierdzania transakcji wykonywanych przez internet - Kody SMS. W celu potwierdzenia operacji, Klient otrzyma wiadomość SMS z kodem jednorazowym. Wiadomość będzie zawierać również szczegóły zlecenia, takie jak: jego datę i godzinę, numer rachunku nadawcy i odbiorcy oraz kwotę transakcji. Dzięki temu klient będzie miał możliwość weryfikacji, czy dane otrzymane wraz z kodem jednorazowym są zgodne z wykonywaną dyspozycją. Jeżeli tak, otrzymany w wiadomości SMS kod należy wpisać w wyznaczonym polu serwisu Pocztowy24, co będzie jednoznaczne z autoryzacją dokonanej transakcji. Otrzymany Kod SMS jest przypisany do konkretnej operacji i nie może być użyty do potwierdzenia żadnej innej. Jest to nie tylko bardzo bezpieczny, ale również wygodny sposób autoryzacji, gdyż telefon komórkowy zazwyczaj mamy przy sobie.

 

Do tej pory użytkownicy Pocztowy24 korzystali tylko z jednego sposobu zatwierdzania operacji. Klient otrzymywał kartę (zdrapkę), na której umieszczone były specjalnie zabezpieczone kody jednorazowe. Jeden kod wykorzystywany był do autoryzacji jednej operacji.

 

Kody SMS i karta kodów jednorazowych są całkowicie bezpłatne. Klient może samodzielnie zmieniać sposób potwierdzania operacji - poprzez serwis Pocztowy24 jak również dokonać zmiany kontaktując się z Infolinią lub odwiedzając jeden z oddziałów Banku Pocztowego.

 

 

Źródło: Transakcje.pl / Informacja Prasowa